50 ГОДИНИ ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Центърът „Номура” за интегрирано образование през целия живот е фондация, основана от г-жа Йошико Номура /1922-2003/, за насърчаване на доброволната дейност в областта на образованието и реформата, която се налага в съвременния информационен и глобализиращ се свят.

Чрез принципите „Номура” за ИОЦЖ, спомагащи за осъзнаване мястото на човека и вродените му качества въз основа на източното схващане за природата и човешкото същество, фондацията цели да допринася за издигане на човешките стойности и ценности и създаване на богата гражданска култура. Центърът „Номура” е оторизиран от Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологията на Япония през седемдесетте години и става един от най-влиятелните съветници на Министерството. Клоновете на центъра са 33 в страната и 5 извън нея. Поддържа постоянни контакти с различни организации и работи с над 80 държави от целия свят. Между тях е световноизвестната организация OECD – Organization for Economic C0-operation and Development /организация за икономическо сътрудвичество и развитие/, изключително влиятелна международна икономическа организация, създадена веднага след Втората световна война.

На 4 март 2012 г. фондацията „Номура” чества 50-ата си годишнина в Токио и беше поздравена както от хилядите си членове и поддържници в Япония, така и от много именити личности от цял свят, изявяващи се в областта на образованието.

Първата част на тържествената церемония, която се състоя в зала „Акебоно” на хотел “Окура”, беше открита от г-жа Масуко Таматани, изпълнителен директор и основател на фондацията, а поздравителните си адреси представиха Главният секретар на Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологията на Япония, диркторката на офиса на ЮНЕСКО и регионалното бюро за образование в Африка, Дакар, както и директорката по образованието на световната организация “OECD”. След петнадесетминутен филм, посветен на живота и дейността на основателката на фондацията г-жа Йошико Номура, настоящата генерална директорка, г-жа Юмико Канеко, произнесе словото си.

Тържественият обяд беше даден в зала „Хейнан” на хотел “Окура” и поздравленията си поднесоха официално проф. Акихиро Чиба, съветник на фондацията, от Института за изследване и работа в областта на образованието към Международния християнски университет, проф. Колин Пауър, Австралия, бивш заместник изпълнителен директор и помощник генерален директор по образованието в ЮНЕСКО, генералният директор на обществената дипломация в Министерството на външните работи на Африка, директорът на отдела “Учене през целия живот” към ЮНЕСКО и генералният директор на Националната федерация на сдруженията към ЮНЕСКО в Япония.

Професори от европейски и японски университети, президенти на дипломатически мисии и световни организации, както и председателите на клоновете на Центъра „Номура” извън Япония поднесоха поздравленията си. Междувременно звучаха изпълнения на цигулка и японски барабани, допълващи чувството на тържественост и неповторимост, което японците така умело и съвършено създават.

Сред гостите беше и българският посланик в Япония д-р Любомир Тодоров, както и три представителки на българския клон на центъра „Номура”, гражданското сдружение „Постоянно образование”, което работи с фондацията от осем години. При пристигането ни на 2 март бяхме поканени на техния голям празник Хинамацури, посветен на майките и дъщерите, и тъй като той почти съвпада с нашия 1 март, раздадохме мартеници на децата и обяснихме българския обичай.

Честването на юбилея беше отразено от японските медии и за пореден път отношението на хората в Япония към образованието, особено към граждански фондации с доброволно участие от такъв голям мащаб, беше демонстрирано с уважение и възхищение, достойно за онези, посвещаващи живота си и отдаващи огромна част от времето и средствата си за подобряване начина на съществуване на хората и за грижи към източника ни на живот – природата.

Мария Цонкова

Председател на Г.С. „Постоянно образование”

в. “Учителско дело”, бр. 11/19.03.12

50 ГОДИНИ ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

This entry was posted in Дейност. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
?p=61