Срещи в ОДЗ

     На 02.02.2015 г. в ОДЗ 113 „Преспа” в София Мария Цонкова и Лилия Георгиева проведоха среща по ИОЦЖ с директорката, учителите и възпитателите. Темата е включена в програмата на детското заведение. След лекцията на М. Цонкова се показа филмът „Възраждане на изгубената човечност”. По време на последвалата дискусия се обсъди възможността за среща с родители.

     На 10.03.2015 г. в ОДЗ 36 „Пеперуда” – София, кв. „Надежда”, Мария Цонкова проведе поредната среща по ИОЦЖ с директорката, учители и възпитатели. След лекцията се показа филмът „Мъдростта на природата” и се дискутираха въпроси, свързани с темата. Очаква се да се организира и среща с родители.

Срещи в ОДЗ

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
?p=350