Грамоти за участниците в конкурса за защитена през 2014 г. дипломна работа върху теми, свързани с гражданско и хуманно образование

 

 

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

 

 

ГРАМОТА

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

           ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

ПЪРВА НАГРАДА

 

Ваня Александрова

 

за писмената й разработка:

 

„Семейството – фактор зa екологичното възпитание на 5-6 годишните деца от предучилищна възраст”

 

 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование, гр. Варна

 

 

           София,                                          Председател:

03. 12. 2014 г.                                                         (Мария Цонкова)

                                                                                                                                                                 www.GRASPO.org

                                                                                                                               

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

 

 

ГРАМОТА

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

ПООЩРЕНИЕ

 

Роза Рангелова

 

за писмената й разработка:

 

„Модел за ефективно учене и преподаване на ядро на учебно съдържание „Електричество”, Физика и астрономия за 7 клас, задължителна подготовка”

 

Тракийски университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите, гр. Стара Загора

 

  

                        Председател:

     София,                                                  (Мария Цонкова)

03. 12. 2014 г.

                                                                                                                                                                              www.GRASPO.org    

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

 

 

 

ГРАМОТА

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Присъжда се на

 

инж. Марина Селиванова-Георгиева

 

                          за дипломната й работа:

 

„Сравнение на методики за обучение и оценяване на ученици по професионална подготовка”

 

ЦСДК в Технически университет, гр. Габрово

        София,                                         Председател:

03. 12. 2014 г.                                                          (Мария Цонкова)

                                                                                                                                             www.GRASPO.org

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Присъжда се на

Нина Димитрова

  

за дипломната й работа:

 

„Културни, национални ценности и   празнична среда при 6 – 7 годишните деца

 

 

ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново

 

София,

03.12.2014 г.                                  Председател:

.                                                                                     (Мария Цонкова)                                   

                                                                                                                                                                                                     www.GRASPO.org                                       

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Присъжда се на

Иво Страхилов

 

за дипломната му  работа:

„Да се маскираш като българин/да се маскираш като ром. Наследство и идентичност в днешните сурвакарски маскаради в Пернишко (по примера на град Радомир)”

  

СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет,

гр. София

        София,                                        Председател:

03. 12. 2014 г.                                                        (Мария Цонкова)

                                                                                                                         www.GRASPO.org 

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Присъжда се на

  

Веселка Насковска

 

за писмената й разработка:

„Модел за взаимодействие между ромския и българския празничен календар – средство за интегриране на децата от ромския етнос”

 

ОДЗ „Пролет” гр. Койнаре

София                                               Председател:

03. 12. 2014 г.                                                              (Мария Цонкова)

                                                                                                                        www.GRASPO.org 

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Присъжда се на

  

Новак Новаков

 

за дипломната му работа:

 

Местният референдум като средство за решаване на общинските проблеми


 

УНСС, Катедра „Публична администрация”, гр. София

      София,                                    Председател:

03. 12. 2014 г.                                                       (Мария Цонкова)

         www.GRASPO.org

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Присъжда се на

Белла Хараламбова

 

за дипломната й работа:

 

 

„Развитие на музикалния слух в уроците по солфеж”

 

СУ „Св. Климент Охридски”, Департамент за информация и усъвършенстване на учители, гр. София

      София,                                    Председател:

01. 12. 2013 г.                                                    (Мария Цонкова)

                                                                                                                                      www.GRASPO.org

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Присъжда се на

 

Ивайло Пеев

 

за дипломната му работа:

 

 „Концепция за онлайн телевизия на УНСС”

  

УНСС, Катедра „Медии и обществени комуникации”,

гр. София

       София,                                         Председател:

03. 12. 2014 г.                                                          (Мария Цонкова)

                                                                                                                                   www.GRASPO.org

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Присъжда се на

 

Борислав Димитров

  

за дипломната му работа:

 

Добри практики за опазване и утвърждаване на културно-историческото наследство – случаят „Старият Несебър”

 

СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет,

гр. София

     София,                                         Председател:

03. 12. 2014 г.                                                           (Мария Цонкова)

                                                                                                                                   www.GRASPO.org

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Присъжда се на

  

Николина Янчева

 

за дипломната й работа:

 

„Философия на вълшебната приказка”

 

 

СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет,

гр. София

 

София,                                      Председател:

03. 12. 2014 г.                                                        (Мария Цонкова)

                                                                                                                                   www.GRASPO.org

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Присъжда се на

  

Ирина Божилова

 

за писмената й разработка:

 

„Възпитаване на музикален слух чрез българския музикален фолклор при 5 – 6 годишните деца”

 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование, гр. Варна

      София,                                       Председател:

03. 12. 2014 г.                                                      (Мария Цонкова)

                                                                                                                                    www.GRASPO.org

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Присъжда се на

 

Елена Ташева

 

за писмената й разработка:

 

Народните празници и обичаи за възпитанието на 6-7 годишните деца чрез приложение на програма „Научи ме мамо, да обичам”

 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование, гр. Варна

 

София,                                         Председател:

03. 12. 2014 г.                                                          (Мария Цонкова)

                                                                                              www.GRASPO.org

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Присъжда се на

 

Вили Филипова

  

за дипломната й работа:

 

„Стилове на учене и самооценка при ученици от 4-7 клас”

 

 

 

София,                                            Председател:

03. 12. 2014 г.                                                            (Мария Цонкова)

                                                                                                                                   www.GRASPO.org 

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Присъжда се на

 

Петя Березова

 

за дипломната й работа:

 

„Съвременни измерения на терапията с книги

 

Университет по библиотекознание и информационни технологии, Катедра „Библиотечен мениджмънт”, гр. София

 

София,                                      Председател:

03. 12. 2014 г.                                                        (Мария Цонкова)

                                                                                                                                   www.GRASPO.org

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Присъжда се на

 

Габриела Георгиева

 

за дипломната й работа:

 

„Интернет зависимост и пристрастяване към електронни игри в горна училищна възраст”

 

ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград

      София,                                       Председател:

03. 12. 2014 г.                                                      (Мария Цонкова)

                                                                                                                                    www.GRASPO.org 

 

 

Грамоти за участниците в конкурса за защитена през 2014 г. дипломна работа върху теми, свързани с гражданско и хуманно образование

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
?p=278