Новини

В края на март се състоя среща с доц. Стефания Димитрова и се подписа договор за подпомагане издавенето на книга-албум  “Токио-София, светът през погледа на децата”.

Новини

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
?p=27