Покана

         

Гражданско сдружение

„Постоянно  образование“

 

Ви кани на

 

Т Р Е Т А   Г О Д И Ш Н А   С Р Е Щ А

на тема

      „ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ — ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРИНЦИПИ“

ПРОЖЕКЦИЯ

на документалния филм

„Възраждане на изгубената човечност“

 

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ 

Конкурс за защитена през 2014 г. дипломна работа върху теми,

свързани с гражданско и хуманно образование

 

РАЗГОВОР НА ЧАША КАФЕ

 

 

3 декември 2014 г. (сряда), 15:00 часа

 

                                    „Дом на Европа”, конферентна зала

                        ул. „Г.С. Раковски” 124, София

Покана

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
?p=264