11-ти Международен форум на Интегрирано образование през целия живот

От 11.11. до 16.11. 2014 г. в Токио се състоя поредният международен форум, който се провежда от японския център „Номура” на всеки 4 години. Тази година той беше съчетан с Националната конференция-семинар на центъра, която се провежда всяка година. Събирането на двете събития даде възможност на гостите от чужбина да се включат в семинара, и на повече членове на центъра  и гости  от Япония да се запознаят с тяхната дейност.

На пленарното заседание при откриването присъстваха повече от хиляда представители от Япония и 32 от чужбина, дипломати и представители на чуждестранни мисии.

Председател беше г-н Нобору Ногучи, Главен директор на Националната федерация на асоциациите на ЮНЕСКО в Япония, а доклади изнесоха Заместник министърът на образованието, спорта, науката и технологиите на Япония, Директорът на международното бюро по образование към ЮНЕСКО и генералният дирктор на центъра „Номура” за ИОЦЖ.

През останалите дни чуждестранните участници / Германия, Норвегия, Австрия, България, Русия, Словакия, Индия, Китай, Палестина, Мали,Буцвана, Кения / и представители на различни клонове на центъра в Япония дискутираха най – критичните моменти в глобален мащаб от перспективата на ИОЦЖ, за учене от живота чрез образователни принципи извлечени от източното схващане за човека и природата.

Също така гостите се запознаха с начина, по който членовете на движението за ИОЦЖ в Япония провеждат годишните си конференции и месечни семинари.

Голямото разнообразие на начините, по които се осъществяват различни образователни дейности в различни краища на света, но на базата на принципите на ИОЦЖ,  направи обсъжданията и дискусиите много интересни, плодотворни и успешни, в духа на обединение на положителния човешки потенциал.

Участниците със сигурност дълго ще усещат този дух, който ги мотивира и вдъхновява в доброволната им дейност в полза на доброто и на хората по света.

 

 

                                                                                          Мария Цонкова

                                       Председател на сдр. „Постоянно образование”, клон

                                              на центъра „Номура”   в България

11-ти Международен форум на Интегрирано образование през целия живот

This entry was posted in Дейност. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
?p=258