УЧА, ЗА ДА ЖИВЕЯ ЗАЕДНО

Принципи за възпитание в хуманни ценности

 

 

      На 16 април т.г. в залата на Европейския парламент в София се проведе среща, организирана от сдружение „Постоянно образование” и фондация за развитие „Читалища”.  Тя беше посветена на темата „Уча, за да живея заедно” и  поканата беше отправена главно към възпитатели и учители от детски градини и училища.

     След кратко въведение в образователната теория „Номура” за интегрирано образование през целия живот, направено от председателя на сдружение „Постоянно образование”г-жа Мария Цонкова, беше представен образователният филм „Мъдростта на природата”.

     Председателят на фондация за развитие „Читалища” г-жа Антония Гинина отбеляза колко важно е взаимодействието между институционалните и неинституционалните организации за прилагане на образователни  принципи  за възпитание в хуманни ценности.

     Накрая децата от читалище „Просвета 1881” – село Костенец, с ръководител г-жа Стефка Ибришимова, изпълниха великденски песни и раздадоха великденски яйца, оцветени по специална за този край стара технология.   

УЧА, ЗА ДА ЖИВЕЯ ЗАЕДНО

This entry was posted in Дейност. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
?p=250