ВТОРА ГОДИШНА СРЕЩА НА ГС “ПОСТОЯННО ОБРАЗОВАНИЕ”

На 1 декември 2013 г. се проведе Втората годишна среща на ГС “Постоянно образование”. На нея беше прожектиран документалният филм  “Мъдростта на природата” – за принципите на образователната теория “Номура”. След това бяха връчени награди по обявени конкурси – две за регионалния конкурс за читалища на тема “Читалището като стимулираща среда за ИОЦЖ, модел Изток-Запад” и две (първа на Сузана Кърпатова за дипломната й работа “Изследване на моралното безпокойство и социалните нагласи при мъже и жени, израснали в условията на различни политически системи” – ЮЗУ “Неофит Рилски”   и поощрителна на Славчо Петрунов за дипломната му работа “Българските народни песни в с. Големо село, с. Мало село,  с. Мламолово и тяхното приложение в общообразователното училище”, също от ЮЗУ “Неофит Рилски”) за участие в конкурса за защитена през 20132 г. дипломна работа върху тема, свързана с гражданското и хуманното образование.  На останалите участници бяха връчени грамоти. След това бяха прочетени няколко стихотворения на поетесата Юлия Вапцарова от стихосбирката й “Зеленото пробуждане”. Срещата завърши с всеобщи разговори на различни теми.


ВТОРА ГОДИШНА СРЕЩА НА ГС “ПОСТОЯННО ОБРАЗОВАНИЕ”

This entry was posted in Дейност. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
?p=236