Среща

На 4 април 2013 г. се проведе среща с председателя на Фондация за развитие “Читалища” г-жа Антоанета Гинина. Предстоят разговори за обсъждане на бъдеща съвместна дейност.

Среща

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
?p=170