Младежки театър

На 27.01.2013 г. Сдружението организира посещение на театър.

Петнадесет деца от ромски произход, между 8 и 18 години,  които живеят в квартал „Красна поляна”, бяха заведени на постановката на Младежкия театър „Островът на съкровищата”. Някои от децата стъпваха в театър за първи път. Поведението  на всички беше отлично, което много ни радва, тъй като една от целите ни е  да ги възпитаваме в културно  общуване.

Младежки театър

This entry was posted in Галерия. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
?p=163