„Анивенчър 2012”

На 1 и 2 сепрември в София, в Парти центъра на 4 км.,  се проведе поредното издание на  младежкия фестивал за японска култура, изкуство и традиции – „Анивенчър 2012”, което е подпомагано от сдружение „Постоянно образование”. В него участват и членове от младежката секция на сдружението.
На 1 септември, събота, Кирил Ламбрев запозна част от младежката аудитория с основни моменти от интегрираното образование през целия живот. По непосредствен и неформален начин той заинтригува слушателите си и провокира интересна дискусия.
На 2 септември, неделя, група от 10 деца на възраст между 14 и 18 години от столичния район „Красна поляна” – Факултета, бяха заведени на фестивала. Те проследиха с интерес Костплейъра – дефилирането на оживелите герои от японска анимация  и известни герои от филми, приказки и компютърни игри.

„Анивенчър 2012”

This entry was posted in Дейност. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
?p=110